xxx
Voor informatie, neem contact op met Marlon​ Pijpelink,
Directeur WarmCO2

T: 0115 647551 
E: m.pijpelink@warmco.nl

Koploper hoogwaardige restwarmte en rest CO2Advies van WarmCO2

Ruime ervaring met het opzetten van restwarmte projecten

Met het glastuinbouwgebied Zeeuws Vlaanderen heeft WarmCO2 behoorlijk wat ervaring opgedaan met de ontwikkeling en de exploitatie van een restwarmteproject.

Het opzetten van een restwarmteproject is technisch en organisatorisch gezien gecompliceerd. Het vraagt veel van de partijen die er aan meewerken. WarmCO2 kent de valkuilen en weet hoe een complexe samenwerking toch van de grond kan komen.

Communicatie als succesfactor

Het succes van het project hangt niet alleen af van een technisch systeem dat feilloos functioneert, maar vooral ook van de manier waarop de betrokken partijen samenwerken en elkaar willen begrijpen. Dat vraagt om duidelijke onderlinge communicatie en oog voor de belangen van de ander.

Meedenken met elkaar en zoeken naar overeenkomstige belangen in plaats van te focussen op verschillen is de sleutel tot resultaat. Met de juiste instelling is het mogelijk om zelfs het meest complexe traject tot een goed einde te brengen.

Toekomstgericht ondernemen                                   

WarmCO2 verbindt twee werelden met elkaar; de chemische industrie en de glastuinbouw. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Maar we hebben er heel veel van geleerd. Goede samenwerking en onderling begrip zijn wat ons betreft essentieel om hindernissen te overwinnen. Graag willen we onze praktische kennis en ervaring delen met partijen die net als wij geloven in duurzame oplossingen en toekomstgericht ondernemen.

Kansen zien en in actie komen!

Bij WarmCO2 denken we in kansen die we ook om weten te zetten in concrete acties. Misschien ziet u wel mogelijkheden om zelf restwarmte te gebruiken voor uw bedrijf, maar weet u nog niet hoe. WarmCO2 denkt graag met u mee en helpt u een project op te zetten dat technisch realiseerbaar, maatschappelijk haalbaar en economisch succesvol is.
Welke vragen komen zoal aan de orde bij het realiseren van een restwarmteproject?
 

 • Hoe definieer je een overzichtelijk, haalbaar project?

  Met ruime ervaring op het gebied van projectmanagement kan WarmCO2 hierin ondersteunen. Een gezond ambitieniveau en de technische en organisatorische haalbaarheid van het project dienen als uitgangspunt.

 • Hoe bouw je een gezonde business case?

  Onze tuinders zijn een bron van kennis en ervaring voor het opstellen van bedrijfsplannen die ook rekening houden met tegenslagen en andere valkuilen.

 • Welke eisen stel je aan een leverancier van restwarmte en welke eisen stel je aan een afnemer van restwarmte?

  De praktijk heeft ons laten zien welke eisen je moet stellen en welke eisen je zou mogen stellen. Bij WarmCO2 kunt u rekenen op advies op maat.

 • Hoe ga je om met leveringszekerheden en leveringsbetrouwbaarheid?

  Er zijn allerlei manieren om de levering veilig te stellen. WarmCO2 adviseert u er graag over.

 • Hoe sluit je aan op de wensen van de eindgebruiker en hoe creëer je draagvlak?

  Vooral door goed te luisteren. Ook op dit vlak kunnen we u uitstekend adviseren.

Deelt u onze ambitie en wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

Neem contact op met WarmCO2