Warmte- en CO2 net


Glastuinbouw gebied Westdorpe

WarmCO2


WarmCO2 is een samenwerkingsverband van North Sea Port en  kunstmestfabrikant Yara Sluiskil.


Samen streven zij ernaar het meest duurzame tuinbouwgebied van Europa te zijn door restwarmte en rest CO2 in te zetten voor het glastuinbouwgebied in Terneuzen. Dit gebied is op dit moment 125 ha groot en heeft nog groei mogelijkheden.


Door restwarmte van het nabijgelegen Yara te gebruiken, besparen de tuinders in dit gebied ongeveer 90% op hun energieverbruik. Voor de warmte komt dat overeen met 55 miljoen kubieke meter aardgas; een besparing zo groot als het gebruik van 35.000 huishoudens per jaar.


Voor CO2 betekent het een beperking in de uitstoot gelijk aan die van 7.500 huishoudens.


De CO2 die bij Yara als reststof vrijkomt, wordt bij de tuinders gebruikt als grondstof voor een betere groei van de gewassen.


De restwarmte en rest CO2 wordt bij Yara afgevangen en via een pijpleiding naar de kassen geleid.

Duurzame energie


WarmCO2 is een sprekend voorbeeld van hoe de afvalproducten van het ene bedrijf nog goed kunnen worden gebruikt door andere bedrijven.


Warmte en CO2, reststromen van Yara Sluiskil, worden niet alleen hergebruikt in de glastuinbouw, maar leveren daar bovendien een forse besparing op in energiekosten en zorgen voor een aanzienlijke beperking in de uitstoot van CO2.