Nieuws

Glastuinbouw gebied Westdorpe


WarmCO2 presenteerd op "Tast force Heat SDR Flanders"

Op 19 april 2023 heeft Justus Temme op uitnodiging van de SDR Flanders voor de TaskForce Warmte in Gent toelichting mogen geven over de uitdagingen van WarmCO2. Naast een korte toelichting op het bedrijf WarmCo2 gaf hij een uiteenzetting over de kansen van warmtenetwerken in de SDR-regio.

April 2023


Justus Temme nieuwe algemeen directeur

Justus is vanaf April 2023 aangesteld als de nieuwe algemene directeur van WarmCO2. Met zijn ervaring in ondergrondse infrastructuur en als Business Development Manager gaat Justus met het WarmCO2 team de energietransitie in Zeeuws-Vlaanderen versnellen.

April 2023


GHBA nieuwe tuinder

GHBA is vanaf Mei 2023 de trotse eigenaar van het voormalig Dethon Tranings Centrum. Op de 0,6 ha glas zullen zij zich bezighouden met het ontwikkelen van geavanceerde automatisering voor de glastuinbouw. In de kas worden komkommers en tomaten gekweekt voor boerderijwinkels.

April 2023


WarmCO2 doet onderzoek naar uitbreiding netwerk

WarmCO2 levert duurzame warmte en CO2. Als pionier binnen de Europese verduurzaming en met een robuste infrastructuur die al 12 jaar operationeel is wordt er gekeken naar toekomstige ontwikkelingen in de regio.

Zo wordt er onderzocht of het uikoppelen van extra warmte en CO2 haalbaar is en hoe meer bedrijven in het havengebied (Terneuzen-Gent) voorzien kunnen worden van duurzame warmte.

September 2022